Loading page...

Aj tento akademický rok si v zimnom semestri mohli študenti bakalárskeho štúdia zvoliť cudzojazyčný predmet prípadové štúdie v cestovnom ruchu v nemeckom jazyku (Fallstudien im Tourismus).

A tak si otestovať svoje jazykové schopnosti v diskusii na aktuálne témy z oblasti cestovného ruchu. Zaujímavou bola odborná exkurzia v L!NDNER Hotel Gallery Central spojená s pútavou profesionálnou prezentáciou hotelovej siete priamo od riaditeľa hotela, native speakera, A. Knaba, ktorý ochotne odpovedal na otázky v diskusii.

 

Anna Michálková, Jozef Gáll

Stay informed about current events at the faculty?