Cestovný ruch sa presadil aj v súťaži "Veľvyslanectvo mladých", ktorú už po piaty rok organizoval časopis Slovenka a RTVS v spolupráci s veľvyslanectvami z Číny, Grécka, Indonézie, Ruska a Veľkej Británie.

Veľvyslanci a ich zástupcovia zasadli do poroty, v ktorej bola zastúpená NBS, významní predstavitelia rôznych vedných odborov z univerzít aj praxe. V kategórii vysokoškolákov získal Alexander Frasch, študent Obchodnej fakulty 2. miesto s prácou na tému Ekonomické aspekty charterovej leteckej dopravy v SR, ktorú si pripravil pod vedením školiteľky prof. JUDr. Ľudmily Novackej, PhD. Alex získal s ocenením aj cestu do Európskeho parlamentu v Bruseli, stáž vo Philip Morris a ešte prídavok jazykový kurz podľa vlastného výberu. 

Foto: Roman Leško, Slovenka

2019 6 20 velvyslanectvo maldych 4

In order to promote positive awareness and promote organized public events, the University of Economics in Bratislava produces visual and audio recordings and publishes them on its website. In case of reservations to the published video and audio recordings, please make these reservations in writing to the following e-mail address: . Complete information on personal data processing here.