4. septembra 2019 sa novoprijatí študenti Obchodnej fakulty zúčastnili úvodných prednášok, ktorých zmysel spočíva predovšetkým v tom, aby študenti získali všetky informácie týkajúce sa ich štúdia na Obchodnej fakulte a zvládli bezproblémový štart novej etapy svojho života.

V priebehu doobedia sa stretli s vedením fakulty, spoznali zástupcov Študentského parlamentu Obchodnej fakulty. Dozvedeli sa aj o tom, čo parlament pre študentov na fakulte robí, s čím môže pomôcť. Zorientovali sa v ponuke služieb Slovenskej ekonomickej knižnice, športových aktivitách na univerzite, ale napr. aj o možnostiach štúdia či pracovných stáží v zahraničí.

 

In order to promote positive awareness and promote organized public events, the University of Economics in Bratislava produces visual and audio recordings and publishes them on its website. In case of reservations to the published video and audio recordings, please make these reservations in writing to the following e-mail address: . Complete information on personal data processing here.