Prvé imatrikulácie a prvá prednáška zahájili akademický rok 2019/2020 Univerzity tretieho veku Ekonomickej univerzity v Bratislave v študijnom odbore Nikdy nie je neskoro začať niečo nové aj vo Vajnoroch.

Takmer 25 starších študentov premenilo obradnú sieň úradu MČ Bratislava- Vajnory na malú vysokoškolskú aulu. V úvode imatrikulácii si prítomní vypočuli slávnostné príhovory Ing. Jozefa Orgonáša, PhD., prodekana pre rozvoj a zabezpečenie kvality Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave  a Ing. Michala Vlčeka, starostu MČ Bratislava-Vajnory.

Starosta MČ Bratislava-Vajnory Ing. Michal Vlček vo svojom príhovore zdôraznil, že „Ekonomická univerzita v Bratislave je mojou „alma mater“ a hrdo sa k tomu hlásim. Hrdo sa hlásim k seniorom našich Vajnor a všetky aktivity s nimi a pre nich budem vždy podporovať.“

Za všetkých študentov unvierzity tretieho veku zložila sľub Ing. Soňa Molnárová a následne si študenti prevzali výkazy o štúdiu z rúk zástupcu garanta študijného odboru Ing. Róberta Reháka, PhD., prodekana pre vedu, doktorandské štúdium a medzinárodné projekty Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave.

V závere slávnostného aktu Ing. Jozef Orgonáš, PhD., uviedol: „ V mene pána rektora EU v Bratislave, v mene vedenia, v mene dekana Obchodnej fakulty i vo svojom mene Vám prajem, aby štúdium, ktoré začínate, naplnilo vaše očakávania a aby ste s rovnakou radosťou, ktorú prejavujete dnes, štúdium aj ukončili. Týmto pokladám akademický rok 2019/2020 Univerzity tretieho veku Ekonomickej univerzity v Bratislave vo Vajnoroch za otvorený."

Po zaznaní študentskej hymny Gaudeamus Igitur a slávnostnom ceremoniáli nasledovala prvá prednáška študentov 1. ročníka univerzity tretieho veku vo Vajnoroch s PaedDr. Jankou Chládeckou, PhD., MBA. Začína sa písať „vajnorský príbeh“ zmysluplného využitia voľného času seniorov tejto dôležitej časti hlavného mesta Bratislava a Obchodná fakulta opäť potvrdzuje svoju kľúčovú úlohu vo vzdelávaní seniorov.

In order to promote positive awareness and promote organized public events, the University of Economics in Bratislava produces visual and audio recordings and publishes them on its website. In case of reservations to the published video and audio recordings, please make these reservations in writing to the following e-mail address: . Complete information on personal data processing here.