Obchodná fakulta sa aj v tomto roku zapojila do projektu organizácie Future Generation - MiniErasmus, prostredníctvom ktorého si študenti stredných škôl môžu na vlastnej koži vyskúšať, aké to je, študovať na vysokej škole.

Počas troch dní, 18. - 20. novembra 2019, sa počet našich študentov zvýšil o 25 stredoškolákov, ktorí sa rozhodli absolvovať MiniErasmus práve na Obchodnej fakulte.

Po slávnostnom privítaní študentov dekanom Obchodnej fakulty Petrom Drábikom nasledovali krátke informačné prednášky o štúdiu, možnostiach študijných pobytov v zahraničí, prepájaní študentov s praxou, ale aj o možnostiach ubytovania či širokej ponuke voľnočasových aktivít organizovaných našim študentským parlamentom, ktoré viedla prodekanka pre medzinárodné vzťahy a PR Paulína Krnáčová a predseda Študentského parlamentu Obchodnej fakulty Jakub Nichta.

Počas troch dní mali študenti možnosť zažiť vysokoškolské štúdium na Obchodnej fakulte prostredníctvom osobnej účasti na prednáškach, ktorých rozvrh bol zostavený tak, aby získali skúsenosť a mali predstavu o predmetoch na všetkých študijných programoch, ktoré Obchodná fakulta ponúka.

V priebehu MiniErasmu sa zapojili do vyučovacieho procesu v rámci predmetov produktové manažérstvo, medzinárodný obchod, distribučné systémy a logistika, inovačný manažment, základy obchodu, cestovný ruch, medzinárodný cestovný ruch).

Poďakovanie patrí študentom, ktorí prišli medzi nás z rôznych kútov Slovenska (od Bratislavy až po Michalovce), ale aj kolegom, ktorí sa podieľali na úspešnom priebehu MiniErasmu a pripravili pre vzácnych hostí zaujímavé prednášky (Peter Drábik, Ľudmila Novacká, Zuzana Francová, Rastislav Strhan, Andrea Krajčíková, Ivan Hlavatý, Jakub Kóňa, Alexander Frasch).

Veríme, že strávili medzi nami príjemné 3 dni a na Obchodnej fakulte sa s nimi opäť stretneme, ale už počas ich skutočného vysokoškolského štúdia. Prajeme im veľa šťastia na maturitách a potom aj na prijímacích skúškach.

 

 

In order to promote positive awareness and promote organized public events, the University of Economics in Bratislava produces visual and audio recordings and publishes them on its website. In case of reservations to the published video and audio recordings, please make these reservations in writing to the following e-mail address: . Complete information on personal data processing here.