Výbor Sekcie pre vedeckú, odbornú literatúru a počítačové programy Literárneho fondu ocenil v závere septembra v bratislavskom Zichyho paláci najlepšie diela v oblasti vedeckej a odbornej literatúry, ktoré vyšli v roku 2018.

V kategórii spoločenské vedy získala prémiu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2018 publikácia:

Andrea Slezáková, Peter Mikloš a kol.: Zákon o dohľade nad finančným trhom - Komentár.  Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. ISBN 978 - 80- 8168-947-5.

Členmi autorského kolektívu boli zamestnanci Katedry obchodného práva Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave: JUDr. Andrea Slezáková, LL.M., PhD., JUDr. Dušan Holub, PhD., JUDr. Hana Magurová, LL.M., PhD., JUDr. Ing. Martin Winkler, PhD.

 

In order to promote positive awareness and promote organized public events, the University of Economics in Bratislava produces visual and audio recordings and publishes them on its website. In case of reservations to the published video and audio recordings, please make these reservations in writing to the following e-mail address: . Complete information on personal data processing here.