Aj tento rok zavítali medzi nás študenti stredných škôl, aby sa dozvedeli čo najviac informácií o možnostiach štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave a jej fakultách.

Obchodná fakulta nechýbala na tomto podujatí - Informačnom dni Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorý sa konal 7. 2. 2020 od 8:00 do 12:00.

Vo vestibule budovy, v ktorej Obchodná fakulta sídli, boli pripravené prezentačné stánky jednotlivých študijných programov, ktoré fakulta ponúka na 1. stupni štúdia: podnikanie v obchode, medzinárodné podnikanie a podnikanie v cestovnom ruchu a službách. V každom prezentačnom stánku mali zastúpenie zástupcovia katedier, ktoré naše študijné programy zabezpečujú, aj naši študenti kompetentní a pripravení odpovedať na otázky uchádzačov o štúdium. Zároveň v prednáškovej miestnosti B107 v 30-minutových cykloch prebiehala prezentácia fakulty so zameraním na opodstatnenie a prínos Obchodnej fakulty v oblasti obchodnovedných disciplín, uplatniteľnosť absolventov v praxi, prepájanie študentov s praxou, na možnosti štúdia v zahraničí, či spoluprácu fakulty s praxou. V rámci diskusie, ktorá prebiehala v závere každého bloku prezentácie fakulty, stredoškolákov zaujímali možnosti štúdia v zahraničí, podpora študentov v kariérnom uplatnení už počas štúdia, náročnosť štúdia či možnosti mimovzdelávacích aktivít.

Teší nás záujem študentov, ktorí sa stali v priebehu prezentácie Obchodnej fakulty nachvíľu našou súčasťou. Stredoškolákom želáme úspešné ukončenie stredoškolského štúdia a veríme, že s mnohými z nich sa stretneme na začiatku nového akademického roka ako študentmi Obchodnej fakulty EU v Bratislave.

In order to promote positive awareness and promote organized public events, the University of Economics in Bratislava produces visual and audio recordings and publishes them on its website. In case of reservations to the published video and audio recordings, please make these reservations in writing to the following e-mail address: . Complete information on personal data processing here.