Odborná stáž je súčasťou inžinierskeho stupňa štúdia aj v študijnom programe manažment cestovného ruchu. Presadzujeme model kontaktu študentov vo vybraných inštitúciách a podnikoch. 

V predchádzajúcich rokoch študenti mali možnosť priamo pôsobiť na ich pôde. Tento rok je aj odborná stáž nastavená online. Pre otvorenie semestra a úvodný týždeň sme prijali pozvanie Czech tourism a Moravian convention bureau na online fam trip, ktorý smeroval na Južnú Moravu (záznam si môžete pozrieť na YT kanáli Jižní Morava).

V ďalších týždňoch ide o vzájomnú komunikáciu s vybranými podnikmi cestovného ruchu, zadanie a prípravu projektov, ktoré sú reálne aj pre potreby prijímajúcej organizácie. Študenti budú v tomto akademickom roku pôsobiť online na Sekcii cestovného ruchu Ministerstva dopravy a výstavby SR, v samospráve na úrovni Metropolitného inštitútu hlavného mesta SR Bratislavy,  v ZMOS, v CK Hydrotour, v incomingových CK, v oblastnej organizácii CR Bratislava tourist board a v rámci dopravy v leteckej spoločnosti.

 

Online fam trip po Južnej Morave –  Light show

2021 3 16 odborna staz 1

 

Fam trip po Južnej Morave – vinárstvo

2021 3 16 odborna staz 2

 

Online komunikácia študentiek s bratislavským magistrátom – poslankyňa Ing. Debnárová so študentkami Veronikou Havierovou a Mariannou Vasilčinovou

2021 3 16 odborna staz 3

 

Spracovala: Ľudmila Novacká, Prof. JUDr., PhD. – gestorka odbornej praxe

In order to promote positive awareness and promote organized public events, the University of Economics in Bratislava produces visual and audio recordings and publishes them on its website. In case of reservations to the published video and audio recordings, please make these reservations in writing to the following e-mail address: . Complete information on personal data processing here.