Vypočujte si rozhovory s novinármi a odborníkmi z printového média, online médií, priemyslu cestovného ruchu, cestovnej kancelárie a oblastnej organizácie cestovného ruchu v krátkom videu, ktoré vzniklo ako výstup riešenia projektu č. 2017-1-CZ01-KA203-035428 MIECAT Metodológia interpretácie Európskeho kultúrneho dedičstva prostredníctvom atraktivít v cestovnom ruchu spolufinancovaného v rámci programu Európskej únie Erasmus+.

Vypočujte si zaujímavý rozhovor s prof. JUDr. Ľudmilou Novackou, PhD., z Katedry služieb a cestovného ruchu Obchodnej fakuly Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorá bola hosťkou v relácii Hosť Panorámy na Rádiu Regina (časovanie rozhovoru 8:32)

Dozviete sa niečo o živote pani profesorky, ale aj poznatky a názory na rôzne aspekty cestovného ruchu.

V piatok 20. decembra 2019 sa konal v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v poradí už 27. ročník odovzdávania cien najúspešnejším športovcom, športovkyniam, či športovým kolektívom. Bratislavskú cenu za šport získal v kategórií zdravotne znevýhodnený športovec aj náš úspešný absolvent Jakub Krako. Jakub, gratulujeme a prajeme rýchly návrat naspäť na svahy! Jakub počas vysokoškolského štúdia získal štyri zlaté a dve strieborné medaily a v súčasnosti je držiteľom 5 zlatých a 5 strieborných medailí z paralympijských hier vo Vancouvri, Soči a Pjongčangu.

 

Vyplýva to z výskumu odborníkov zo Sociologického ústavu SAV; Katedry regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Katedry marketingu Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorý bol finančne podporený agentúrou APVV v rámci riešenia projektu Konzumná spoločnosť a konzumné regióny. Stratifikácia postkomunistickej spoločnosti (APVV-16-0232).

Podľa profesorky Ľudmily Novackej z Katedry služieb a cestovného ruchu Ekonomickej univerzity v Bratislave je ocenenie významné. Dokazujú to podľa nej najmä čísla. Z Číny totiž vycestovalo v minulom roku do sveta viac ako 136 miliónov ľudí a dĺžka ich pobytu je približne šesť prenocovaní.