Loading page...

"Slovensku sa v posledných rokoch z pohľadu ekonomiky veľmi darí. Výrazne sa zvyšuje počet pracujúcich a rastú aj ich príjmy, z ktorých platia dane a odvody," píše v článku doc. Ing. Ľuboš Pavelka, PhD. z Katedry medzinárodného obchodu Obchodnej fakulty EU v Bratislave.

Read more ...

"September a október 2018 sa na Slovensku nesú v duchu slávnych aj pochmúrnych výročí. Okrúhle míľniky starých časov reprezentujú oslavy 100. výročia vzniku Československa a zbavenia sa jarma Rakúsko-Uhorska, označovaného za žalár národov, ale aj 80. výročie mníchovského diktátu," píše v článku doc. Ing. Ľuboš Pavelka, PhD. z Katedry medzinárodného obchodu Obchodnej fakulty EU v Bratislave.

Read more ...

"Existujúce tri dôchodkové piliere nebudú v pomerne blízkej budúcnosti postačovať na dôstojný život v starobe. Chudoba tretieho veku sa dotkne najmä rozvedených alebo nezosobášených ľudí," píše v článku doc. Ing. Ľuboš Pavelka, PhD. z Katedry medzinárodného obchodu Obchodnej fakulty EU v Bratislave.

Read more ...

"Zavedenie ciel na dovoz ocele a hliníka do USA je tŕňom v oku pre exportérov zo zahraničia aj amerických dovozcov. Colné tarify sú náhradou daní, ktoré narušujú rovnosť investičných príležitostí a brzdia ekonomický rast," píše v článku doc. Ing. Ľuboš Pavelka, PhD. z Katedry medzinárodného obchodu Obchodnej fakulty EU v Bratislave.

Read more ...

"Slovenská republika vykazuje v tomto roku najnižšiu nezamestnanosť od svojho vzniku v roku 1993. Obsadiť voľné pracovné miesta v službách a priemysle je čoraz ťažšie pre nedostatok zamestnancov," píše v článku doc. Ing. Ľuboš Pavelka, PhD. z Katedry medzinárodného obchodu Obchodnej fakulty EU v Bratislave.

Read more ...

Vyplýva to z výskumu odborníkov zo Sociologického ústavu SAV; Katedry regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Katedry marketingu Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorý bol finančne podporený agentúrou APVV v rámci riešenia projektu Konzumná spoločnosť a konzumné regióny. Stratifikácia postkomunistickej spoločnosti (APVV-16-0232).

Read more ...

"Donald Trump sa zavedením a zvýšením ciel na dovoz ocele a hliníka rozhodol podporiť domácich výrobcov. Pomáhať ekonomike umelými colnými barličkami nie je z pohľadu amerických dejín žiadna novinka, pretože sa o to v minulosti pokúšali už aj iní prezidenti," píše v článku doc. Ing. Ľuboš Pavelka, PhD. z Katedry medzinárodného obchodu Obchodnej fakulty EU v Bratislave.

Read more ...

"Politický zámer zabetónovať vek odchodu do dôchodku ústavným zákonom sa stal májovým hitom verejnej diskusie. Olej do ohňa prilievajú najmä politici, ktorí sa z tejto témy snažia vytĺkať politický kapitál," píše v článku doc. Ing. Ľuboš Pavelka, PhD. z Katedry medzinárodného obchodu Obchodnej fakulty EU v Bratislave.

Read more ...

"Stavebné sporenie má na Slovensku za sebou štvrťstoročnú úspešnú históriu. Svoju najväčšiu slávu zažívalo v období vysokých úrokových sadzieb z úverov a možnosti sporiť s trojpercentným úrokom spolu so 40-percentnou štátnou prémiou z ročného vkladu sporiteľa," píše v článku doc. Ing. Ľuboš Pavelka, PhD. z Katedry medzinárodného obchodu Obchodnej fakulty EU v Bratislave.

Read more ...

"Od československej peňažnej reformy, pri ktorej došlo k zrušeniu povojnového hospodárstva založeného na obmedzenom prístupe k nákupu tovarov prostredníctvom lístkového systému, uplynie 31. mája 65 rokov," píše v článku doc. Ing. Ľuboš Pavelka, PhD. z Katedry medzinárodného obchodu Obchodnej fakulty EU v Bratislave.

Read more ...

"Finanční odborníci odporúčajú sporiť si na dôchodok počas celého pracovného života. Teda aj obdobia, keď bežný človek spláca hypotéku na vlastné bývanie," píše v článku doc. Ing. Ľuboš Pavelka, PhD. z Katedry medzinárodného obchodu Obchodnej fakulty EU v Bratislave.

Read more ...
Stay informed about current events at the faculty?