Loading page...

V sobotu 27. 05. 2017 bola prof. JUDr. Ľudmila Novacká, PhD., z Katedry služieb a cestovného ruchu Obchodnej fakulty EU v Bratislave hosťkou rozhlasovej relácie Hosť Pyramídy.

Stay informed about current events at the faculty?