Loading page...

Študenti Obchodnej fakulty EU v Bratislave, ktorí študujú v odbore manažment cestovného ruchu, mali možnosť zúčastniť sa expedície Jamas 2017, ktorú zorganizovala cestovná kancelária Hydrotour.

Hlavným zámerom tejto expedície bolo, aby sa experti na cestovný ruch, a po prvýkrát aj študenti, dôsledne oboznámili s destináciami, kam mieria Slováci najmä počas letných dovolenkových mesiacov. Videli prácu hotelového personálu a taktiež logistiku pri organizovaní zájazdov do zahraničia. Expedícia prebádala destinácie Grécka, Bulharska, Kréty, Rhodosu, Peleponézu či v Kalambake.

Po expedícii sa, za účasti prof. Ferdinanda Daňa rektora EU v Bratislave, prof. Ľudmily Novackej z katedry služieb a cestovného ruchu Obchodnej fakulty EU v Bratislave, manažmentu cestovnej kancelárie Hydrotour pod vedením generálneho riaditeľa CK Ing. Mikuláša Milka a študentov Obchodnej fakulty, uskutočnilo 30. mája 2017 hodnotiace stretnutie. Rektor univerzity vyzdvihol možnosti preverenia získaných skúseností pre študentov univerzity v praxi. Študenti si expedíciu pochvaľovali a hodnotili ju ako veľmi pozitívnu skúsenosť pre svoj ďalší rozvoj v oblasti služieb a cestovného ruchu. 

Cestovnej kancelárii Hydrotour a osobitne jej generálnemu riaditeľovi Ing. Milkovi patrí poďakovanie za vytvorenie priestoru a podporu účasti našich študentov na tejto expedícii.

 

 

Stay informed about current events at the faculty?