V dňoch 6 – 7. decembra 2012 sa uskutočnil siedmy ročník medzinárodnej vedeckej konferencie pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov MERKÚR 2012.

Cieľom medzinárodnej vedeckej konferencie Merkúr 2012 bolo posilnenie transferu poznatkov v oblasti ekonomických vied na úrovni vedeckého bádania doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Siedmy ročník prebiehal počas dvoch dní. Vo štvrtok 6. decembra v dopoludňajších hodinách si mohli účastníci vypočuť prednášky významných zástupcov z praxe na témy služby a cestovný ruch v globálnom prostredí,  medzinárodný obchod v období globalizácie a finančnej krízy, manažment podniku v kontexte zvyšovania konkurencieschopnosti a inovatívny marketing. Popoludní prebiehalo rokovanie v jednotlivých sekciách, kde bolo možné si vypočuť zaujímavé a podnetné príspevky jednotlivých účastníkov konferencie. V závere dňa pripravila Obchodná fakulta a organizačný výbor konferencie spoločenské posedenie pre účastníkov konferencie.

V piatok sa uskutočnil Creative Day – workshop spojený so súťažou o hodnotné ceny zameraný na riešenie prípadových štúdií vo vytvorených tímoch z účastníkov konferencie pre potreby konkrétnych podnikateľských subjektov z praxe. Jedným z výstupov medzinárodnej vedeckej konferencie Merkúr 2012 bol zborník príspevkov, ktorý pri prezencii získali všetci účastníci konferencie. Nielen samotní účastníci, ale aj pozvaní hostia a organizátori vyjadrili spokojnosť s priebehom konferencie. Doktorandi a mladí vedeckí pracovníci načerpali množstvo nových poznatkov, oboznámili sa s témami svojich kolegov a už počas konferencie vznikli nové platformy pre riešenie nových výziev v oblasti ekonomických a obchodno-vedných disciplín.

Pre nasledujúci ročník sa už teraz pripravujú pre účastníkov zaujímavé sprievodné akcie, ktoré ešte väčšou mierou posilnia transfer poznatkov medzi mladými vedeckými pracovníkmi.

V závere oboch dní konania konferencie boli ocenení najúspešnejší účastníci konferencie MERKÚR 2012.

 

Cenu za najlepší príspevok získali v nasledujúcich sekciách:

Jiří Pěč - Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v sekcii Služby a cestovný ruch v globálnom prostredí

Ota Melcher - Vysoká škola ekonomická v Prahe v sekcii Medzinárodný obchod v období globalizácie a finančnej krízy

Barbora Paholková - Obchodná fakulta EU v Bratislave v sekcii Manažment podniku v kontexte zvyšovania konkurencieschopnosti – I 

Viktoria Szoboszlai - University of Technology and Economics, Budapest v sekcii Manažment podniku v kontexte zvyšovania konkurencieschopnosti – II

Romana Olexová - Obchodná fakulta EU v Bratislave – Inovatívny marketing

 

Cenu za najlepšie riešenie prípadovej štúdie získal tím v zložení:

Romana Olexová, Marta Šilhárová, Gabriela Džuganová, Natália Kováčová, Vladislav Mlynčár