Obchodovanie, mena, národné podniky, priemyselný dizajn, cestovný ruch za čias železnej opony - aj o tom bola RETRObizz Konferencia, ktorú zorganizovala Obchodná fakulta v spolupráci s občianskym združením OSTBLOK, dňa 19. novembra 2013.

Cieľom konferencie bolo sprostredkovať študentom informácie o fungovaní podnikov v systéme centrálne plánovanej ekonomiky a priblížiť im "biznis" v časoch reálneho socializmu - v období, ktoré väčšina našich študentov pozná už iba z rozprávania. 

Na konferencii vystúpili pedagógovia Ekonomickej univerzity v Bratislave ale tiež predstavitelia hospodárskej praxe, ktorí sa spomínaným témam venujú vrámci vlastného výskumu. Jednotlivé vystúpenia dopĺňali krátke videosekvencie, vyberané z archívov bývalej Československej televízie. Pestro zvolený program konferencie, kde nechýbal pohľad na cestovanie, umenie a dizajn, ocenili študenti vysokou účasťou, čím dokázali, že ich pohľad do minulosti mimoriadne zaujíma. 

V deň konania konferencie bola otvorená 4-dňová výstava pod názvom Straty a nálezy československého dizajnu, ktorú do priestorov dekanátu Obchodnej fakulty zapožičalo občianske združenie OSTBLOK. Výstava umožnila návštevníkom nahliadnuť do rozsiahlej zbierky združenia, ktorá mapuje a dokumentuje dizajn priemyselných produktov navrhovaných a vyrábaných v Československu v rokoch 1945 - 1992. 

Všetkým ďakujeme za účasť a tešíme sa na ďalší ročník konferencie!