V dňoch 3. - 4. decembra 2015 sa vo Vzdelávacom zariadení Ekonomickej univerzity v Bratislave VIRT, neďaleko Komárna, stretli doktorandi a mladí vedeckí pracovníci zo Slovenska, Čiech, Poľska a Maďarska, aby navzájom diskutovali o aktuálnych problémoch, témach a smerovaní svojich vedecko-výskumných aktivít.

 

Počas konania medzinárodnej vedeckej konferencie pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov tak vytvorili platformu na posilnenie transferu poznatkov v oblasti ekonomických vied na úrovni ich vedeckého bádania.

V prvý rokovací deň sa po slávnostnom otvorení konferencie účastníci venovali prezentácii výsledkov svojej vedeckej činnosti a v nadväznosti na to viedli diskusiu na nastolené témy  v troch sekciách: Inovatívny marketing, Manažment podniku, služby a cestovný ruch v globálnom prostredí a Business in the International Context.

Zároveň počas rokovania v jednotlivých sekciách mali gestori a moderátori za úlohu vybrať príspevky, ktoré boli ocenené Cenou dekana Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave za najlepší príspevok. 

V závere dňa si niektorí zregenerovali svoje sily v neďalekom Wellness hoteli Patince**** alebo aj počas spoločenského večera, ktorý sa niesol v príjemnej priateľskej atmosfére a vytvoril predpoklady pre lepšie spoznanie sa a prípravu spoločných projektov v budúcnosti.

Vyhlásenie výsledkov a ocenenie víťazov prebehlo v druhý rokovací deň a bolo bodkou za úspešnými hodinami konferencie. Cenu dekana Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave za najlepší príspevok získali:

  • Terézia Fúrová  (Obchodná fakulta EU v Bratislave) v sekcii Manažment podniku, služby a cestovný ruch v globálnom prostredí
  • Peter Zámečník (Obchodná fakulta EU v Bratislave) v sekcii Inovatívny marketing
  • Zainab Aina Usman (Szent Istvan University in Gödöllő, Hungary) v sekcii Business in the International Context

 

Tešíme sa na ďalší ročník medzinárodnej vedeckej konferencie pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov MERKÚR 2016!