Katedra tovaroznalectva a kvality tovaru Obchodnej fakulty EU v Bratislave zorganizovala v spolupráci s kongresovou agentúrou euroedu, s. r. o., Košice, pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR 1. ročník kongresu ProSaCo : PRODUCT SAFETY CONGRESS.

V dňoch 15. a 16. októbra 2009 sa vo Vzdelávacom inštitúte COOP, a.s. v Mojmírovciach pri Nitre uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia Obchodnej fakulty k 40. výročiu jej vzniku pod názvom "Trendy a aktuálne výzvy teórie a praxe v obchode, marketingu a medzinárodných podnikateľských aktivitách v podmienkach globálnej konkurencie".