Loading page...

Právo v podnikání vybraných členských států Evropské Unie – sborník príspevků k IX. ročníku mezinárodní vědecké konference

Medzinárodná vedecká konferencia je organizovaná Vysokou školou ekonomickou v Prahe, Fakultou medzinárodných vzťahov, Slezskou univerzitou v Opave, Obchodne podnikatelskou fakultou v Karviné a Obchodnou fakultou Ekonomickej univerzity v Bratislave.

 

Právo v podnikání vybraných členských států Evropské Unie – sborník príspevků k IX. ročníku mezinárodní vědecké konference

 

Recommended Citation/Odporúčané citovanie:

Last Name, N. 2017. Title of the paper. In Právo v podnikání vybraných členských států Evropské Unie – sborník příspěvků k IX. ročníku mezinárodní vědecké konference. Praha: TROAS s. r. o., 2017, ISBN 978-80-88055-03-7, p. xxx-xxx.

 

Stay informed about current events at the faculty?