Loading page...

Publikácia „Kompendium frachisingu“ od renomovaného autorského kolektívu, ktorý už dlhé roky pôsobí v oblasti franchisingu, ponúka kvalitné informácie z oblasti franchisingu. Ak sa zaujímate o problematiku franchisingu, tak určite siahnite po tejto knihe.

 

 

V súčasnosti žijeme v dynamickom, stále sa meniacom prostredí a môžeme povedať, že práve globalizácia, internacionalizácia, internetizácia prispievajú významným spôsobom k rozvoju konkurenčného prostredia aktivít v segmente služieb, obchodu a výroby. Preto franchising považujeme za jednu z hlavných rozvojových síl podnikania, pretože vstup na nové trhy je čoraz komplikovanejší. Vďaka franchisingu sa rozvíja aj národná, ale aj svetová ekonomika. Vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie nastal rozvoj komunikačných technológií, zjednodušil sa pohyb kapitálu, pracovnej sily, tovaru a čo je najdôležitejšie, zjednodušil sa predaj licencií. Vďaka tomuto kroku franchising dynamicky expanduje aj v Slovenskej republike a sú otvorené dvere pre modernú formu spolupráce medzi krajinami.

Autori

 

Publikácia Kompendium franchisingu je dostupná na e-shope vydavateľstva Wolters Kluwer: https://www.wolterskluwer.sk/sk/kompendium-franchisingu.p3477.html

 

Odporúčaná citácia:

Orgonáš, J. - Šétaffy, J. - Rak, P. 2017. Kompendium franchisingu. Praha : Wolters Kluwer, 2017. 184 s. ISBN 978-80-7552-853-7.

Stay informed about current events at the faculty?