elektronická verzia

Študentská vedecko-odborná činnosť Obchodnej fakulty 2018 : zborník príspevkov z konferencie

 

Odporúčaná citácia:

PRIEZVISKO, M.  Názov príspevku. In Študentská vedecko-odborná činnosť Obchodnej fakulty 2018 : zborník príspevkov z konferencie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4508-2, s. xxx-xxx.