elektronická verzia

Vedecké state Obchodnej fakulty 2018/1 : zborník vedeckých statí

 

Odporúčaná citácia:

PRIEZVISKO, M. 2018. Názov príspevku. In Vedecké state Obchodnej fakulty 2018/1 : zborník vedeckých statí. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4507-5, s. xxx-xxx.