Na knižný trh bola uvedená vedecká monografia autorov Andrey Slezákovej, Petra Mikloša a kol.: Zákon o dohľade nad finančným trhom : komentár.

Na jej tvorbe sa podieľali členovia katedry obchodného práva - JUDr. Andrea Slezáková, PhD., LL.M., JUDr. Dušan Holub, PhD., JUDr. Hana Magurová, PhD., LL.M., a JUDr. Ing. Martin Winkler, PhD. Ide o unikátne dielo, podávajúce komplexné informácie o právnej úprave dohľadu nad finančným trhom v SR.

 

Publikácia Zákon o dohľade nad finančným trhom : komentár je dostupná na e-shope vydavateľstva Wolters Kluwer: https://www.wolterskluwer.sk/sk/zakon-o-dohlade-nad-financnym-trhom-komentar.p4060.html

 

Odporúčaná citácia:

Slezáková, A. - Mikloš, P. a kol. 2018. Zákon o dohľade nad finančným trhom : komentár. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. 492 s. ISBN 978-80-8168-947-5.