Neustály rast objemu obchodov na komoditných trhoch a trhoch reálnych aktív, ako aj zásadné zmeny, ktorými v poslednom desaťročí prechádzajú, sa stali výzvou pre autorský kolektív priniesť na slovenský trh odbornej literatúry titul venovaný tejto problematike.

Keďže ide o rozsiahlu problematiku, autori tomu prispôsobili aj štruktúru publikácie, ktorú rozdelili do dvoch tematických častí. Prvá časť je venovaná základným pojmom z oblasti komoditných trhov, ich klasifikácii a mechanizmu obchodovania na komoditných trhoch. V druhej časti sa autori zaoberajú trhom reálnych aktív, ktoré sú v súčasnosti v centre investorskej pozornosti, no predstavujú nové perspektívne investície aj do budúcnosti.

Publikácia dôstojne vypĺňa prázdne miesto na poli odbornej literatúry a poskytne čitateľovi dostatočný základný prehľad o problematike komoditných trhov. Je určená čitateľom, ktorí sa zaujímajú o investovanie na komoditných trhoch a na trhoch reálnych aktív.

 

Publikácia Investovanie na trhu komodít a reálnych aktív je dostupná na e-shope vydavateľstva Wolters Kluwer: https://www.wolterskluwer.sk/sk/investovanie-na-trhu-komodit-a-realnych-aktiv.p4068.html

 

Odporúčaná citácia:

Árendáš, P. - Chovancová, B. - Gachová, K. - Pavelka, Ľ. 2018. Investovanie na trhu komodít a reálnych aktív. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. 368 s. ISBN 978-80-7598-186-8.