elektronická verzia

Vedecké state Obchodnej fakulty 2018/2 : zborník vedeckých statí

Odporúčaná citácia:

PRIEZVISKO, M. 2018. Názov príspevku. In Vedecké state Obchodnej fakulty 2018/2 : zborník vedeckých statí. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4566-2, s. xxx-xxx.