Loading page...

Uvedená monografia sa zaoberá postavením gaziel v ekonomike SR, hľadá odpovede na výskumné otázky, ktorých spoločným cieľom je vysvetliť dynamizujúce prvky podnikov služieb a určiť rozdiely, s ktorými pôsobia vzhľadom na poznatkovú intenzitu produkcie vybraných skupín podnikov služieb.

Stay informed about current events at the faculty?