Table of Contents

 

Viera Čihovská
Internetový obchod a ochrana spotrebiteľa / Consumer Protection in the Area of E-commerce

Iveta Fodranová – Viera Kubičková
The Comparative Study of Cultural Differences of Slovak Inbound Tourists: A Need of Innovations

Martin Horváth
Charakteristika behaviorálnej ekonómie v procese globalizácie a nástupu novej ekonomiky / Characteristics of Behavioural Economics in the Process of Globalization and the Emergence of New Economy

Martin Hudec
Socio-Economic Convergence as a Necessary Precondition and Determinant of Societal Growth

Lujza Jurkovičová
Význam hodnotenia nových technológií a produktov ako súčasti nástrojov na tvorbu viacnásobnej hodnoty pre zákazníka / The Importance of Evaluating New Technologies and Products as Components in Creating a Marketing Multiple Customer Value

Lujza Jurkovičová - Natalya Kubiniy - Tamila Kosovilka - Viktoria Marhitich
The Signs and Priniciples of Goal Setting as a Specific Kind of Activity

Marta Karkalíková
Systémy manažérstva a význam ich auditovania / Management Systems and the Importance of their Auditing

Ivana Kravčáková Vozárová
The Current View on Redistribution of Subsidies in the Agricultural Sector in Slovakia

Marián Kropaj
Nový autorský zákon a rozvoj obchodu / The New Copyright Act and Trade Development

Barbora Paholková - Jozef Orgonáš – Soňa Ivanovičová – Eva Kováčová – Gabriela Kovárová – Zuzana Leskovská
Prozákaznícke myslenie zamestnancov ako atribút základných faktorov podnikania v MSP / Pro-customer Thinking of Employees as Attribute of Basic Factors of Entrepreneurship in SME

Dušan Steinhauser – Miroslava Čukanová
Vplyv transakčných nákladov vo vzťahu k outsourcingu a offshoringu na zisk vybraných akciových spoločnosti / Impact of Transaction Costs in Relation to Outsourcing and Offshoring on Profit of Selected Stock Companies

 

BOOK REVIEWS

Pavol Kita
ČIHOVSKÁ, V. – MATUŠOVIČOVÁ, M. 2016. Obchodný manažment. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM. 268 s.