Loading page...

Contents

 

Postavenie rozvojových krajín vo svetovom hospodárstve - Boris Baumgartner

The Improvement of HR-management as a Factor of Increasing of Companies’Competitiveness in the Labour Market - Kateryna Buyar

Theoretical and Legal Reflections on Securities Dispositions - Dušan Holub - Ildikó Némethová

Aktuálna právna úprava vyvodzovania zodpovednosti voči právnickým osobám - Matej Horvat

Nákupné správanie spotrebiteľov a ich postoje k biopotravinám, tradičným a funkčným potravinám - Malgorzata A. Jarossová

Odhalené komparatívne výhody Slovenska pri prenikaní na zahraničné trh - Elena Kašťáková

Hodnotenie inovačnej výkonnosti Slovenska v kontexte Európskej únie - Ľubica Knošková – Alena Dudeková

Príležitosti a predpoklady rozvoja politiky kvality v Slovenskej republike - Tatiana Košútová

Motívy a bariéry nákupu biopotravín na Slovensku - Alica Lacková

Vývojové etapy služieb informačných systémov - Júlia Lipianska - Peter Červenka

Uvádzanie nového produktu na trh energetických nápojov - Zuzana Lukačovičová – Radka Benková

Sociálno-ekonomický stav obyvateľstva vo vzťahu k zdraviu na Slovensku - Róbert Rehák - Soňa Dragúňová

Zodpovednosť za škodu pri ochrane spotrebiteľa - Mária Veterníková

 

BOOK REVIEWS

KITTOVÁ, Z. a kol. 2014. Alternatívy vývoja európskej integrácie, Časť 1. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM. 341 s. - Viera Ružeková

Stay informed about current events at the faculty?