XII. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorú spoluorganizuje Katedra obchodného práva Obchodnej fakulty EU v Bratislave s Katedrou podnikového a európskeho práva FMV VŠE v Prahe a s Katedrou podnikovej ekonomiky a manažmentu OPF SU v Opave.

6. november 2020

Praha - Bratislava

We are honoured to invite you to the 22nd IGWT Symposium titled EQUIPE – Ecology, Quality, Usability and Innovation in Product Environment. The focus of the Symposium results from the fact that the global social and economic development requires to pay increased attention to product quality and innovations as important elements of competitiveness. Currently, the environmental requirements on life cycle of products are considered to be as important as sustainable production and consumption.

POSTPONED to the year 2021

Bratislava and Piešťany, Slovakia