Loading page...

Contact Info

BRONČEK, Juraj, Ing.
BRONČEK, Juraj, Ing.
Katedra medzinárodného obchodu
interný doktorand
A4.04
+421 2 6729 1404
...
Pondelok 17:00 - 19:00
Štvrtok 17:00 - 19:00

 

Bakalársky seminár
Štvrtok 10:00 - 11:30

Stay informed about current events at the faculty?