Loading page...

Contact Info

DRIENIKOVÁ, Kristína, Ing., PhD.
DRIENIKOVÁ, Kristína, Ing., PhD.
Katedra medzinárodného obchodu
odborná asistentka
4A.23
+421 2 6729 1448
...

Pondelok 16:00 - 17:00
Štvrtok 13:00 - 14:00

 

Diplomový seminár
Štvrtok 14:00 - 15:30

 

Bakalársky seminár
Štvrtok 15:30 - 17:00

  • Medzinárodný obchod
  • Zahraničnoobchodná politika EÚ
  • Zahraničnoobchodné vzťahy EÚ s tretími krajinami

VEGA 1/0391/13 Význam tretích krajín pre strategické rozvojové zámery EÚ v pokrízovom období (s implikáciami pre slovenskú ekonomiku)

Stay informed about current events at the faculty?