Loading page...

Contact Info

KORČOKOVÁ, Marína, Ing., PhD.
KORČOKOVÁ, Marína, Ing., PhD.
Katedra marketingu
odborná asistentka
5D.42
+421 2 6729 1571
...

Streda 13:00 - 14:30

marketing, marketingová komunikácia, spotrebiteľská politika

  • koordinátor študentskej vedeckej a odbornej činosti ŠVOČ
Stay informed about current events at the faculty?