Loading page...

Contact Info

LOYDLOVÁ, Miroslava, Ing., PhD.
LOYDLOVÁ, Miroslava, Ing., PhD.
Katedra marketingu
odborná asistentka
5D.37
+421 2 6729 1549
...

Štvrtok 14:00 - 15:30

Vyučované predmety:

  • Marketing
  • Marketingová komunikácia
  • Reklama
  • Marketingové aplikácie

Aplikovaný marketing / Milan Oreský a kolektív. Bratislava : Wolters Kluwer, 2016.

Marketingová komunikácia / Helena Labská a kolektív. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014.

Reklama / Miroslava Loydlová. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013.

Aplikácie marketingu / Milan Oreský a kolektív. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013.

Marketingová komunikácia I / Helena Labská, Mária Tajtáková, Miroslava Loydlová. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009.

Marketingová komunikácia II. / Helena Labská, Mária Tajtáková, Miroslava Loydlová, Andrej Miklošík. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2008.

Marketingové prostredie jednotného európskeho trhu / Viera Čihovská a kolektív. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010.

Imidž slovenských produktov v prostredí európskeho trhu / Mária Tajtáková a kolektív. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2007.

Stay informed about current events at the faculty?