Loading page...

Contact Info

PÁSZTOROVÁ, Janka, RNDr., PhD.
PÁSZTOROVÁ, Janka, RNDr., PhD.
Katedra medzinárodného obchodu
tajomníčka katedry
odborná asistentka
4A.15
+421 2 6729 1415
...

Streda 12:30 - 13:30

 

Diplomový a bakalársky seminár
Utorok 17:00 - 18:30
Streda 15:15 - 16:45
+ podľa dohody so študentom

Stay informed about current events at the faculty?