Loading page...

Contact Info

SZAKALOVÁ, Zora, Ing.
SZAKALOVÁ, Zora, Ing.
Dekanát fakulty
vedúca študijného oddelenia
študijná referentka pre I. stupeň – 1. ročník denného štúdia a 1., 2. a 3. ročník externého štúdia
1B.12
+421 2 6729 1104
...

Úradné hodiny

Utorok 8:30 - 11:00

Streda 8:30 - 11:00 a 13:00 - 15:00

Štvrtok 8:30 - 11:00

Stay informed about current events at the faculty?