Loading page...

Contact Info

ZÁBOJNÍK, Stanislav, Ing., PhD.
ZÁBOJNÍK, Stanislav, Ing., PhD.
Katedra medzinárodného obchodu
odborný asistent
4A.07
+421 2 6729 1417
...

Pondelok 14:00 - 15:00
Štvrtok 12:30 - 13:30

 

Bakalársky seminár
Štvrtok 13:30 - 15:00

 

Diplomový seminár
Pondelok 16:30 - 18:00

Stay informed about current events at the faculty?