Loading page...

Zásady organizácie doktorandského štúdia na OF EU v Bratislave platné pre študentov prijímaných od 1. 9. 2016

Dodatok č. 1 k Zásadám organizácie doktorandského štúdia na OF EU v Bratislave, ktoré vstúpili do platnosti od 1. 9. 2016 pre všetkých študentov 3. stupňa štúdia na EU v Bratislave prijatých do 1. roka 3. stupňa štúdia od akademického roka 2016/2017

 

Kontaktné osoby poverené vykazovaním publikačnej činnosti na fakulte

Katedra marketingu
Ing. Lucia FOLVARČÍKOVÁ, PhD. 5D.30 02/6729 1578 lucia.folvarcikova@euba.sk
Katedra služieb a cestovného ruchu
Ing. Anna VESZPRÉMI SIROTKOVÁ, PhD.
5A.08 02/6729 1577 anna.sirotkova@euba.sk
Katedra medzinárodného obchodu
Ing. Kristína DRIENIKOVÁ, PhD. 4A.23 02/6729 1448 kristina.drienikova@euba.sk
Katedra tovaroznalectva a kvality tovaru
Zdenka KUZMOVÁ 3A.04 02/6729 1314 zdenka.kuzmova@euba.sk
Katedra informatiky obchodných firiem
Ing. Oľga ŠKVARČEKOVÁ 2A.05 02/6729 1242 olga.skvarcekova@euba.sk
Katedra obchodného práva
Slovenská ekonomická knižnica EU v Bratislave
Stay informed about current events at the faculty?