Loading page...

Zásady organizácie doktorandského štúdia na OF EU v Bratislave platné pre študentov prijímaných od 1. 9. 2016

Zásady organizácie doktorandského štúdia na OF EU v Bratislave platné pre študentov prijímaných od 1. 9. 2012

Spoločné zásady v oblasti štruktúry a hodnotenia 3. stupňa štúdia na EU v Bratislave platné od 1. 9. 2012

 

Kontaktné osoby poverené vykazovaním publikačnej činnosti na fakulte

Katedra marketingu
Ing. Róbert REHÁK, PhD. 5D.43 02/6729 1519 robert.rehak@euba.sk
Katedra služieb a cestovného ruchu
Ing. Anna VESZPRÉMI SIROTKOVÁ, PhD.
5A.08 02/6729 1577 anna.sirotkova@euba.sk
Katedra medzinárodného obchodu
Ing. Kristína DRIENIKOVÁ, PhD. 4A.23 02/6729 1448 kristina.drienikova@euba.sk
Katedra tovaroznalectva a kvality tovaru
Zdenka KUZMOVÁ 3A.04 02/6729 1314 zdenka.kuzmova@euba.sk
Katedra informatiky obchodných firiem
Ing. Oľga ŠKVARČEKOVÁ 2A.05 02/6729 1242 olga.skvarcekova@euba.sk
Katedra obchodného práva
Mária ILLEŠOVÁ 1A.12 02/6729 1141 maria.illesova@euba.skkop@euba.sk 
Slovenská ekonomická knižnica EU v Bratislave
Stay informed about current events at the faculty?