Loading page...

Harmonogram nasledujúceho akademického roka 2018/2019

 

Akademický rok 2017/2018

 

Harmonogram I. a II. stupňa štúdia

  Denné štúdium Externé štúdium
Zápis na I. stupeň štúdia - 1. ročník 4. 9. – 5. 9. 2017 6. 9. 2017
Zápis na I. stupeň štúdia - 2. ročník 7. 9. –  1. 9. 2017 7. 9. a 13. 9. 2017
Zápis na I. stupeň štúdia - 3. ročník 12. 9. – 14. 9. 2017 8. 9. a 13. 9. 2017
Zápis na II. stupeň štúdia - 1. ročník 4. 9. –  7. 9. 2017 5. 9. – 6. 9. 2017
Zápis na II. stupeň štúdia - 2. ročník 8. 9. –  14. 9. 2017 7. 9. – 11. 9. 2017
Slávnostné otvorenie akademického roka september 2017
Úvodné informácie pre študentov 1. ročníka 6. 9. 2017
Výberové konanie na program Erasmus+ - stáže na akademický rok 2017/2018 september 2017  september 2017
Výučba v zimnom semestri 18. 9. – 15. 12. 2017 23. 9. – 16. 12. 2017
Udeľovanie priebežných hodnotení a zápočtov 11. 12. – 15. 12. 2017
Skúškové obdobie zimného semestra 2. 1. – 2. 2. 2018
Zimné prázdniny 5. 2. – 9. 2. 2018
Výučba v letnom semestri v 1. a 2. ročníku I. stupňa štúdia a v 1. ročníku II. stupňa štúdia 12. 2. – 11. 5. 2018 10. 2. – 12. 5. 2018
(okrem 31. 3. 2018)
Výučba v letnom semestri v 3. ročníku I. stupňa štúdia a v 2. ročníku II. stupňa štúdia 12. 2. – 27. 4. 2018 10. 2. – 28. 4. 2018
(okrem 31. 3. 2018)
Udeľovanie priebežných hodnotení a zápočtov v 1. a 2. ročníku I. stupňa štúdia a v 1. ročníku II. stupňa štúdia 7. 5. – 12. 5. 2018
Udeľovanie priebežných hodnotení a zápočtov v 3. ročníku I. stupňa štúdia a v 2. ročníku II. stupňa štúdia 23. 4. – 28. 4. 2018
Výberové konanie na program Erasmus+ - štúdium na akademický rok 2018/2019 február 2018
Odovzdávanie diplomových prác pre riadny termín štátnych skúšok  do 20. 4. 2018
Odovzdávanie diplomových prác pre opravný a náhradný termín štátnych skúšok do 6. 7. 2018
Odovzdávanie bakalárskych prác pre riadny termín štátnych skúšok do 27. 4. 2018
Odovzdávanie bakalárskych prác pre opravný a náhradný termín štátnych skúšok  do 6. 7. 2018
Skúškové obdobie letného semestra v 1. a 2. ročníku I. stupňa štúdia a v 1. ročníku II. stupňa štúdia 14. 5. – 6. 7. 2018*
Skúškové obdobie letného semestra v 3. ročníku I. stupňa štúdia a v 2. ročníku II. stupňa štúdia 30. 4. – 11. 5. 2018
Štátne skúšky na inžinierskom štúdiu pre riadny termín štátnych skúšok 21. 5. – 25. 5. 2018
Štátne skúšky na inžinierskom štúdiu pre opravný a náhradný termín štátnych skúšok 20. 8. – 24. 8. 2018
Štátne skúšky na bakalárskom štúdiu pre riadny termín štátnych skúšok 28. 5. – 1. 6. 2018
Štátne skúšky na bakalárskom štúdiu pre opravný a náhradný termín štátnych skúšok 20. 8. – 24. 8. 2018
Prihlasovanie na opravný a náhradný termín štátnych skúšok na inžinierskom a bakalárskom štúdiu do 11. 7. 2018
Prijímacie skúšky na I. stupeň štúdia  11. 6. – 15. 6. 2018
Prijímacie skúšky na II. stupeň štúdia 18. 6. – 6. 7. 2018
Promócie na I. stupni štúdia 2. 7. – 6. 7. 2018
Promócie na II. stupni štúdia 25. 6. – 6. 7. 2018
Obdobie hlavných prázdnin 9. 7. – 31. 8. 2018

 * v období prijímacích skúšok na I. stupni štúdia možno skúšať iba v popoludňajších hodinách po 15.00 hod.

 

Harmonogram III. stupňa štúdia

 Denné a externé štúdium
Zápis na III. stupeň štúdia 4. 9. – 5. 9. 2017
Výberové konanie na program Erasmus+ stáže na akademický rok 2016/2017 september 2017
Výučba v zimnom semestri na III. stupni štúdia 18. 9. – 15. 12. 2017
Skúškové obdobie zimného semestra 2. 1.  – 2. 2. 2018
Výberové konanie na program Erasmus+ - štúdium na akademický rok 2017/2018 február 2018
Odovzdávanie projektov dizertačných prác na dizertačnú skúšku k pripomienkovaniu na katedru a oponentovi do 2. 2. 2018
Odovzdávanie projektov dizertačných prác a prihlasovanie sa na dizertačnú skúšku na Referát pre vedu a doktorandské štúdium OF do 28. 2. 2018
Štátne skúšky - dizertačné marec 2018
Výučba v letnom semestri na III. stupni štúdia 12. 2. – 11. 5. 2018
Rozšírené vedecké zasadnutia katedier (RVZK) - absolvovanie do 31. 4. 2018
Skúškové obdobie letného semestra 30. 4. – 6. 7. 2018**
Odovzdávanie dizertačných prác k obhajobe na Referát pre vedu a doktorandské štúdium do 28. 5. 2018
Štátne skúšky - Obhajoby dizertačných prác 25. 6. – 6. 7. 2018 a 20. 8. – 31. 8. 2018
Prijímacie skúšky na III. stupeň štúdia 29. 6. 2018
Promócie na III. stupni štúdia október 2017
Obdobie hlavných prázdnin 9. 7. – 31. 8. 2018

** v období prijímacích skúšok na I. stupni štúdia možno skúšať iba v popoludňajších hodinách po 15.00 hod

Stay informed about current events at the faculty?