Loading page...

Akademický rok 2019/2020

Harmonogram akademického roka 2019/2020

Akademický rok 2018/2019

 

Harmonogram I. a II. stupňa štúdia

 

  Denné štúdium Externé štúdium
Zápis na I. stupeň štúdia - 1. ročník 3. 9. – 4. 9. 2018 5. 9. 2018
Zápis na I. stupeň štúdia - 2. ročník 6. 9. – 10. 9. 2018 6. 9. 2018
Zápis na I. stupeň štúdia - 3. ročník 11. 9. – 13. 9. 2018 7. 9. 2018
Zápis na II. stupeň štúdia - 1. ročník 3. 9. – 6. 9. 2018 4. 9. – 5. 9. 2018
Zápis na II. stupeň štúdia - 2. ročník 7. 9. – 13. 9. 2018 6. 9. – 7. 9. 2018
Slávnostné otvorenie akademického roka 17. 9. 2018
Úvodné informácie pre študentov 1. ročníka 5. 9. 2018
Výberové konanie na program Erasmus+ - stáže na akademický rok 2018/2019 individuálne termíny
Výučba v zimnom semestri 17. 9. – 14. 12. 2018
okrem 31. 10. – 2. 11. 2018
22. 9. – 15. 12. 2018
Udeľovanie priebežných hodnotení a zápočtov 10. 12. – 14. 12. 2018
Skúškové obdobie zimného semestra 17. 12. – 21. 12. 2018
2. 1. – 2. 2. 2019
Zimné prázdniny 4. 2. – 8. 2. 2019
Výučba v letnom semestri v 1. a 2. ročníku I. stupňa štúdia a v 1. ročníku II. stupňa štúdia 11. 2. – 10. 5. 2019
okrem 18. 4. a 23. 4. 2019
9. 2. – 11. 5. 2019
okrem 20. 4. 2019
Výučba v letnom semestri v 3. ročníku I. stupňa štúdia a v 2. ročníku II. stupňa štúdia 11. 2. – 26. 4. 2019
okrem 18. 4. a 23. 4. 2019
9. 2. – 27. 4. 2019
okrem 20. 4. 2019
Udeľovanie priebežných hodnotení a zápočtov v 1. a 2. ročníku I. stupňa štúdia a v 1. ročníku II. stupňa štúdia 6. 5. – 11. 5. 2019
Udeľovanie priebežných hodnotení a zápočtov v 3. ročníku I. stupňa štúdia a v 2. ročníku II. stupňa štúdia 22. 4. – 27. 4. 2019
Výberové konanie na program Erasmus+ - štúdium na akademický rok 2019/2020 február 2019
Odovzdávanie diplomových prác pre riadny termín štátnych skúšok  do 17. 4. 2019
Odovzdávanie diplomových prác pre opravný a náhradný termín štátnych skúšok do 4. 7. 2019
Odovzdávanie bakalárskych prác pre riadny termín štátnych skúšok do 26. 4. 2019
Odovzdávanie bakalárskych prác pre opravný a náhradný termín štátnych skúšok  do 4. 7. 2019
Skúškové obdobie letného semestra v 1. a 2. ročníku I. stupňa štúdia a v 1. ročníku II. stupňa štúdia 13. 5. – 4. 7. 2019*
Skúškové obdobie letného semestra v 3. ročníku I. stupňa štúdia a v 2. ročníku II. stupňa štúdia 29. 4. – 10. 5. 2019
Štátne skúšky na inžinierskom štúdiu pre riadny termín štátnych skúšok 20. 5. – 24. 5. 2019
Štátne skúšky na inžinierskom štúdiu pre opravný a náhradný termín štátnych skúšok 19. 8. – 23. 8. 2019
Štátne skúšky na bakalárskom štúdiu pre riadny termín štátnych skúšok 27. 5. – 31. 5. 2019
Štátne skúšky na bakalárskom štúdiu pre opravný a náhradný termín štátnych skúšok 19. 8. – 23. 8. 2019
Prihlasovanie na opravný a náhradný termín štátnych skúšok na inžinierskom a bakalárskom štúdiu do 11. 7. 2019
Prijímacie skúšky na I. stupeň štúdia  10. 6. – 14. 6. 2019
Prijímacie skúšky na II. stupeň štúdia 19. 6. – 20. 6. 2019
Promócie na I. stupni štúdia 1. 7. – 4. 7. 2019
Promócie na II. stupni štúdia 24. 6. – 4. 7. 2019
Obdobie hlavných prázdnin 8. 7. – 31. 8. 2019

 * v období prijímacích skúšok na I. stupni štúdia možno skúšať iba v popoludňajších hodinách po 15.00 hod.

 

Harmonogram III. stupňa štúdia

 Denné a externé štúdium
Zápis na III. stupeň štúdia 3. 9. – 4. 9. 2018
Výberové konanie na program Erasmus+ stáže na akademický rok 2018/2019 individuálne termíny
Výučba v zimnom semestri na III. stupni štúdia 17. 9. – 14. 12. 2018
Skúškové obdobie zimného semestra 2. 1. – 1. 2. 2019
Výberové konanie na program Erasmus+ - štúdium na akademický rok 2019/2020 február 2019
Odovzdávanie projektov dizertačných prác na dizertačnú skúšku k pripomienkovaniu na katedru a oponentovi do 4. 2. 2019
Odovzdávanie projektov dizertačných prác a prihlasovanie sa na dizertačnú skúšku na Referát pre vedu a doktorandské štúdium OF do 28. 2. 2019
Štátne skúšky - dizertačné marec 2019
Výučba v letnom semestri na III. stupni štúdia 11. 2. – 10. 5. 2019
Rozšírené vedecké zasadnutia katedier (RVZK) - absolvovanie do 26. 4. 2019
Skúškové obdobie letného semestra 29. 4. – 4. 7. 2018**
Odovzdávanie dizertačných prác k obhajobe na Referát pre vedu a doktorandské štúdium do 27. 5. 2019
Štátne skúšky - Obhajoby dizertačných prác 24. 6. – 4. 7. 2019 a 19. 8. – 30. 8. 2019
Prijímacie skúšky na III. stupeň štúdia 28. 6. 2019
Promócie na III. stupni štúdia október 2018
Obdobie hlavných prázdnin 8. 7. – 30. 8. 2019

** v období prijímacích skúšok na I. stupni štúdia možno skúšať iba v popoludňajších hodinách po 15.00 hod

 

Prerokovalo kolégium dekana OF 26. 2. 2018

Stay informed about current events at the faculty?