Loading page...

Informácie k prijímaciemu konaniu na 3. stupeň štúdia na akademický rok 2019/2020

 

Vážení uchádzači o štúdium 3. stupňa štúdia (doktorandské študijné programy) na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave,

dávame vám do pozornosti dôležité informácie o prijímacom konaní na akademický rok 2019/2020.

 

Výučba na doktorandskom štúdiu prebieha v pracovných dňoch prevažne v dopoludňajších hodinách.

Stay informed about current events at the faculty?