doplniť...

Marketingová koncepcia cestovného ruchu detí a mládeže je nový dokument, venovaný spoločensky mimoriadne významnému segmentu účastníkov cestovného ruchu v portfóliu Bratislavskej organizácie cestovného ruch (BTB). Myšlienka spracovať marketingovú koncepciu špecifikovanú pre segment detí a mládeže má svoje opodstatnenie.

The publication is the main output of the international Erasmus+ project MIECAT Methodology of Interpretation of European Cultural Heritage through Attractions in Tourism.

Vedecká monografia „Súčasnosť cestovného ruchu v trajektórii budúcnosti” má dva významné kontexty.

The Guidelines are one of the outputs of the international Erasmus+ project “Methodology of Interpretation of European Cultural Heritage through Attractions in Tourism“ (MIECAT).

The scientific monograph examines the position of the Russian Federation in the foreign trade of the Visegrad Group region and also evaluates the impact of sanctions between the EU and the Russian Federation and their impact on the further development of mutual trade relations.

Proceedings of the 20th Joint International Conference Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment 2020

Formovanie národnej ekonomiky v podmienkach digitalizácie: na príklade Kazachstanu, Ruskej federácie a Európskej únie

Proceedings of the International Scientific Conference DESIRE. Design and Research in Business Environment

Na knižný trh bola uvedená vedecká monografia autorského kolektívu pod vedením Andrey Slezákovej Zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve - komentár.

Proceedings of the 6th International Scientific Conference on Trade, International Business and Tourism