Loading page...

Janka ŘEHÁČKOVÁ

Secretary of the Dean 

 

Room: 1B.28  

Phone: +421 2 6729 1130  

E-mail: dek.of@euba.sk

 

Office Hours

Monday -
Tuesday 8:30 - 11:00
Wednesday 8:30 - 11:00
Thursday 8:30 - 11:00
Friday -

 

 

Ing. Peter DRÁBIK, PhD.

Dean of the Faculty

Ing. Paulína KRNÁČOVÁ, PhD.

Vice-dean for Internationl Relations & PR, Deputy Dean

Ing. Zuzana FRANCOVÁ, PhD.

Vice-dean for Education

Ing. Róbert REHÁK, PhD.

Vice-dean for Research, PhD. Study and International Projects

Ing. Jozef ORGONÁŠ, PhD.

Vice-dean for Development & Quality Assurance

Ing. Andrea MIZEROVÁ, PhD.

Head of Faculty Administration and Finance

Prof. Ing. Eva HANULÁKOVÁ, PhD.

Head of the Department of Marketing

Prof. Ing. Peter BALÁŽ, PhD.

Head of the Department of International Trade

Ing. Ladislav BAŽÓ, PhD.

Head of the Department of Services & Tourism

Doc. Ing. Alica LACKOVÁ, CSc.

Head of the Department of Commodity Science & Product Quality

JUDr. Dušan HOLUB, PhD.

Head of the Department of Business Law

Ing. Peter ČERVENKA, PhD.

Head of the Department of Informatics of Business Companies

Doc. Ing. Milan ORESKÝ, PhD.

Chairman of the Academic Senate of the Faculty of Commerce, UEBA

Ing. Zora SZAKALOVÁ

Chairman of the Council of Trades Unions' Employees of the Faculty of Commerce, UEBA

Jakub NICHTA

Chairman of the Student Parliament of the Faculty of Commerce

Interní členovia vedeckej rady

Ing. Peter DRÁBIK, PhD., MSc. - predseda

Ing. Róbert REHÁK, PhD. - zástupca predsedu

prof. Ing. Ferdinand DAŇO, PhD.

prof. Ing. Eva HANULÁKOVÁ, PhD.

prof. Ing. Dagmar LESÁKOVÁ, CSc., D.M.M.

prof. JUDr. Ľudmila NOVACKÁ, PhD.

doc. Mgr. Elena KAŠŤÁKOVÁ, PhD.

doc. Ing. Zuzana KITTOVÁ, PhD., M.B.L.-HSG

doc. Ing. Viera KUBIČKOVÁ, PhD.

doc. Ing. Alica LACKOVÁ, CSc.

doc. Ing. Tomáš VÝROST, PhD.

Ing. Zuzana FRANCOVÁ, PhD.

Ing. Paulína KRNÁČOVÁ, PhD.

Ing. Jozef ORGONÁŠ, PhD.             

 

Externí členovia vedeckej rady

PhDr. Štefan BUGÁR, PhD., MBA

doc. Ing. Pavol KONŠTIAK, PhD.

doc. Ing. Peter KRIŠTOFÍK, PhD.

Bc. Branislav LELLÁK

prof. Ing. Ivan NOVÝ, CSc.

Ing. Alexander ROZIN, PhD.

doc. Ing. Josef TAUŠER, Ph.D.

 

Rokovací poriadok vedeckej rady

Návratka - oznámenie o účasti / neúčasti na vedeckej rade

List of Members of the Academic Senate of the Faculty of Commerce

Chairman doc. Ing. Milan ORESKÝ, PhD.
Employees´Part Vice-Chairman
JUDr. Hana MAGUROVÁ, PhD., LL.M.
Students´Part Vice-Chairman
Jakub NICHTA
Secretary Ing. Jana HATÁROVÁ

Members

doc. Ing. Dana BENEŠOVÁ, PhD.
doc. Ing. Ľuboš PAVELKA, PhD.
doc. Ing. Štefan ŽÁK, PhD.
RNDr. Janka PÁSZTOROVÁ,PhD.
Ing. Viola ŠUTEROVÁ, PhD.
Dr. Ing. Malgorzata A. JAROSSOVÁ
Ing. Oľga ŠKVARČEKOVÁ
Bc. Peter DURANKA
Marek CHALMOVSKÝ
Branislav VOJTKO
Hana VEREŠOVÁ

drabik

Ing. Peter DRÁBIK, PhD.

Dean of the Faculty

 

Room: 1B.30

Phone: +421 2 6729 1130

E-mail: dekan.of@euba.sk

 

krnacova

Ing. Paulína KRNÁČOVÁ, PhD.

Vice-Dean for International Relations & PR
Deputy Dean

 

Room: 1B.04

Phone: +421 2 6729 1126

E-mail: international.of@euba.sk

 

francova

Ing. Zuzana FRANCOVÁ, PhD.

Vice-Dean for Education

 

Room: 1B.13

Phone: +421 2 6729 1169

E-mail: vzdelavanie.of@euba.sk 

 

rehak

Ing. Róbert REHÁK, PhD.

Vice-Dean for Research, PhD. Study & International Projects

 

Room: 1B.17

Phone: +421 2 6729 1110

E-mail: veda.of@euba.sk

 

orgonas

Ing. Jozef ORGONÁŠ, PhD.

Vice-Dean for Development & Quality Assurance

 

Room: 1B.21

Room: +421 2 6729 1123

E-mail: rozvoj.of@euba.sk

 

mizerova

Ing. Andrea MIZEROVÁ, PhD.

Head of the Faculty Administration & Finance

 

Room: 1B.23

Phone: +421 2 6729 1164

E-mail: tajomnicka.of@euba.sk

Stay informed about current events at the faculty?