Možnosť publikovať článok v časopise indexovanom v databázach EBSCO, Scopus a mnohých ďalších.

Možnosť publikovať príspevok v open access časopise indexovanom v databázach Web of Science a Scopus.

Možnosť publikovať príspevok v open access časopise indexovanom v databázach Web of Science a Scopus.