Loading page...

Ing. Zora SZAKALOVÁ

vedúca študijného oddelenia a referentka pre I. stupeň:

  • 1. ročník denného štúdia, 
  • 1., 2. a 3. ročník externého štúdia.

miestnosť: 1B.12

tel.: +421 2 6729 1104

e-mail: zora.szakalova@euba.sk

 

Ing. Gabriela KUČEROVÁ

referentka pre I. stupeň:

  • 2. a 3. ročník denného štúdia.

miestnosť: 1B.09

tel.: +421 2 6729 1186

e-mail: gabriela.kucerova@euba.sk

 

Ing. Jana HATÁROVÁ

referentka pre II. stupeň:

  • 1. a 2. ročník denného štúdia, 
  • 1. a 2. ročník externého štúdia.

miestnosť: 1B.10

tel.: +421 2 6729 1168

e-mail: jana.hatarova@euba.sk

 

Úradné hodiny

 Pondelok   -
 Utorok  08:30 - 11:00
 Streda  08:30 - 11:00 a 13:00 - 15:00 
 Štvrtok  08:30 - 11:00 
 Piatok -
Stay informed about current events at the faculty?