Loading page...

 

 Šéfredaktorka

 Helena STRÁŽOVSKÁ, Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave

 Výkonný redaktor

 Ján SIDOR, Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave

 Asistentka editora  Miroslava ČUKANOVÁ, Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave

 Vedecká a redakčná rada

 Károly BALATON, Corvinus University, Budapest, Hungary
 Ladislav BAŽÓ, Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, Slovenská republika
 Zsolt HORBULÁK, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, Slovenská republika
 Ján SIDOR, Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, Slovenská republika
 Václav KOHLMAYER, Prešovská univerzita v Prešove, Slovenská republika
 Viera KUBIČKOVÁ, Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, Slovenská republika
 Ľudmila NOVACKÁ, Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, Slovenská republika
 Helena STRÁŽOVSKÁ, Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, Slovenská republika
 Ľubomíra STRÁŽOVSKÁ, Fakulta manažmentu Univerzity Komenského v Bratislave, Slovenská republika
 Viola ŠUTEROVÁ, Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, Slovenská republika
 Dagmar VÁLKOVÁ, Vysoká škola podnikání v Ostravě, Česká republika
 Štefan ŽÁK, Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, Slovenská republika

 

Adresa redakcie

Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie
Katedra služieb a cestovného ruchu
Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave
Dolnozemská cesta 1
852 35 Bratislava

tel.: +421 2 6729 1512
e-mail: redakcia.ecrp.of@euba.sk

 

Vydavateľ

Katedra služieb a cestovného ruchu, Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35  Bratislava, IČO 00 399 957

Autorské práva vykonáva vydavateľ podľa platného autorského zákona. Použitie časti alebo celých publikovaných textov, rozmnožovanie a šírenie akýmkoľvek spôsobom (mechanickým či elektronickým) bez výslovného súhlasu vydavateľa je zakázané.

Redakčná rada časopisu sa riadi Etickým kódexom pre redaktorov.

FaLang translation system by Faboba
Stay informed about current events at the faculty?