FRANCOVÁ, Katarína

102001 - Dekanát fakulty

referentka pre vedu, výskum a doktorandské štúdium
Miestnosť 1B.15
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1160

Doplnkové informácie

Úradné hodiny

Utorok 8:30 - 11:00

Streda 8:30 - 11:00

Štvrtok 8:30 - 11:00