HLAVENOVÁ, Andrea, Ing.

102001 - Dekanát fakulty

sekretárka spoločný sekretariát
Miestnosť 1B.07
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1122