MIZEROVÁ, Andrea, Ing., PhD.

102001 - Dekanát fakulty

tajomníčka fakulty
Miestnosť 1B.23
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1164