ŘEHÁČKOVÁ, Janka

102001 - Dekanát fakulty

sekretárka
Miestnosť 1B.28
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1130