SZAKALOVÁ, Zora, Ing.

102001 - Dekanát fakulty

študijná referentka pre I. stupeň – 1. ročník denného štúdia a 1., 2. a 3. ročník externého štúdia
Miestnosť 1B.12
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1104

Doplnkové informácie

Úradné hodiny

Utorok 08:30 - 11:00
Streda 08:30 - 11:00 a 13:00 - 15:00
Štvrtok 08:30 - 11:00