Výbor ZO OZ PŠaV na Obchodnej fakulte

na funkčné obdobie 1. 1. 2023 – 31. 12. 2027

Predsedníčka: doc. Mgr. Elena KAŠŤÁKOVÁ, PhD.
Hospodárka: doc. Dr. Ing. Malgorzata Agnieszka JAROSSOVÁ
Ostatní členovia:

doc. Ing. Ľuboš PAVELKA, PhD.
Ing. Zora SZAKALOVÁ

Revízna komisia:

Ing. Miroslava KIKUŠ
RNDr. Janka PÁSZTOROVÁ, PhD.

 

Členstvo v komisiách

Člen stravovacej komisie za ZO: Ing. Zora SZAKALOVÁ