Načítavam stránku...

Výbor ZO OZ PŠaV na OF

Predsedníčka: Ing. Zora SZAKALOVÁ
Podpredseda: doc. Ing. Ľuboš PAVELKA, PhD.
Tajomníčka: Ing. Alena DUDEKOVÁ, PhD.
Hospodárka: doc. Mgr. Elena KAŠŤÁKOVÁ, PhD.
Ostatní členovia:

doc. Ing. Mária DZUROVÁ, PhD.
Ing. Roman STAŇO, PhD.

Revízna komisia:

doc. Ing. Peter KNAPÍK, PhD. - predseda
Ing. Miroslava KOVÁČOVÁ
Ing. Vladislav MLYNČÁR

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?