Načítavam stránku...

Zoznam členov akademického senátu Obchodnej fakulty

predseda JUDr. Dušan HOLUB, PhD.
podpredsedníčka za zamestnaneckú časť Ing. Viola ŠUTEROVÁ, PhD.
podpredseda za študentskú časť Ing. Andrej RALBOVSKÝ
tajomník Ing. Róbert REHÁK, PhD.
overovateľ zápisnice za zamestnaneckú časť doc. Ing. Ľubica KNOŠKOVÁ, PhD.
overovateľ zápisnice za študentskú časť Ing. Tomáš RUŽIČKA

členovia

doc. Ing. Dana BENEŠOVÁ, PhD.
doc. Ing. Ľuboš PAVELKA, PhD.
RNDr. Janka PÁSZTOROVÁ,PhD.
Ing. Dana VOKOUNOVÁ, PhD.
Ing. Mária NOVÁKOVÁ
Ing. Oľga ŠKVARČEKOVÁ

Bc. Martin MLYNÁR
Marek CHALMOVSKÝ
Jakub NICHTA

 

Zásady volieb do akademického senátu Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave

Rokovací poriadok akademického senátu Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?