Načítavam stránku...

Zoznam členov akademického senátu Obchodnej fakulty

predsedníčka doc. Ing. Júlia LIPIANSKA, CSc.
podpredsedníčka za zamestnaneckú časť Ing. Viola ŠUTEROVÁ, PhD.
podpredseda za študentskú časť Ing. Andrej RALBOVSKÝ
tajomník Ing. Róbert REHÁK, PhD.
overovateľ zápisnice za zamestnaneckú časť JUDr. Dušan HOLUB, PhD.
overovateľ zápisnice za študentskú časť Ing. Tomáš RUŽIČKA

členovia

doc. Ing. Dana BENEŠOVÁ, PhD.
doc. Ing. Ľubica KNOŠKOVÁ, PhD.
doc. Ing. Ľuboš PAVELKA, PhD.
Ing. Mária NOVÁKOVÁ
Ing. Oľga ŠKVARČEKOVÁ
RNDr. Janka PÁSZTOROVÁ,PhD.
Bc. Martin MLYNÁR
Bc. Petra OLEJÁROVÁ
Marek CHALMOVSKÝ

 

Zásady volieb do akademického senátu Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave

Rokovací poriadok akademického senátu Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?