Načítavam stránku...

Interní členovia vedeckej rady

doc. Ing. Štefan ŽÁK, PhD. - predseda

prof. Ing. Peter BALÁŽ, PhD.

prof. Ing. Viera ČIHOVSKÁ, PhD.

prof. Ing. Ferdinand DAŇO, PhD.

prof. Ing. Eva HANULÁKOVÁ, PhD.

prof. Ing. Jaroslav KITA, CSc.

prof. Ing. Dagmar LESÁKOVÁ, CSc., D.M.M.

prof. JUDr. Ľudmila NOVACKÁ, PhD.

doc. Ing. Denisa ČIDEROVÁ, PhD., M.A.

doc. Ing. Viera KUBIČKOVÁ, PhD.

doc. Ing. Alica LACKOVÁ, CSc.

doc. Ing. Júlia LIPIANSKA, PhD.

doc. Ing. Ľuboš PAVELKA, PhD.

doc. Ing. Otília ZORKÓCIOVÁ, PhD.

Ing. Peter DRÁBIK, PhD.

Ing. Peter FILO, PhD.

Ing. Zuzana FRANCOVÁ, PhD.

Ing. Daniel KRAJČÍK, PhD.

JUDr. Dušan HOLUB, PhD.

Ing. Jozef ORGONÁŠ, PhD.

Mgr. Attila PÓLYA, PhD.

Ing. Viola ŠUTEROVÁ, PhD.

 

Externí členovia vedeckej rady

Ing. Ján BILINSKÝ

PhDr. Štefan BUGÁR, PhD., MBA

prof. Ing. Vojtech KOLLÁR, CSc.

doc. Ing. Pavol KONŠTIAK, PhD.

doc. Ing. Peter KRIŠTOFÍK, PhD.

Ing. Pavol LANČARIČ, PhD.

doc. Ing. Josef TAUŠER, Ph.D.

Ing. Alexander ROZIN, PhD.

Ing. Elena TRENČIANSKA, CSc.

Ing. Ladislav VAŠKOVIČ, CSc.

 

Rokovací poriadok vedeckej rady

Návratka - oznámenie o účasti / neúčasti na vedeckej rade

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?